1. Η καταγωγή σκύλου-κύνα

2. Η Εξέλιξη του σκύλου-κύνα

3. Επανεξέταση της Καταγωγής του σκύλου

4. Βίοι Παράλληλοι

5.Ταξινήμηση των ζώων

1. Οι περιπέτειες της λέξης Μολοσσός

2. Η εξέλιξη των Βραχυκεφάλων

1. Σχέση ανθρώπου-ζώων

2. Σκύλος-κύνας και ανθρώπινη κοινωνία

3. Η κυνοφιλία στην Ευρώπη

1. Η όραση του σκύλου

2. Η Ακοή του σκύλου

3. Η Οσμή του σκύλου

4. Ρύγχος - εγκέφαλος - Θερμορύθμιση

5. Παλαιονευρολογικη μελέτη του εγκεφάλου των Canidae

 

Λογότυποσ κυνοπαιδεία
English
Αρχική σελίδα
Επιστροφή στα άρθρα
Έρευνα μελέτες
copyright 2006-Cynopedia.com
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Dr. Pashaud

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΞΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ "ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΙΑ"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

∆ιεθνής Κώδικας Επιστηµονικής Ονοµατολογίας των Ζώων.
Το κείμενο αποτελεί το πρώτο τμήμα της σειράς άρθρων που θα δημοσιεύσω, με πηγή την βιβλιογραφία, η οποία διδάσκεται σήμερα σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια του πλανήτη, στις σχολές της Βιολογίας, Ζωολογίας, Κτηνιατρικής και Γεωπονίας. Φυσικά και στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Αντιλαμβάνεστε, ότι η ανάλυση των όρων που αναφέρονται θα γίνεται περιληπτικά, για να μπορέσουν οι αναγνώστες να κατανοήσουν τους όρους.
Ιστορία:
Θεµελιωτής της βιολογικής κατάταξης θεωρείται αναµφίβολα ο Αριστοτέλης (384- 322 π.Χ.). Η αναφορά του ότι « τα ζώα πρέπει να χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τον τρόπο ζωής, τις δραστηριότητες τους, τις συνήθειες τους και τη µορφή τους» δείχνει ένα σύγχρονο πνεύµα προσέγγισης του φυσικού κόσµου. Αποδίδεται στον Αριστοτέλη η ιδέα της τοποθέτησης των ζώων σε σειρά σύµφωνα µε το βαθµό της «τελειότητάς» τους (Scala Naturae). Ο τρόπος κατάταξης που εισηγήθηκε διατηρείται μέχρι σήμερα.
Από τον 15° αιώνα µ.Χ. µε τις εξερευνήσεις, άρχισε να αυξάνει σηµαντικά ο αριθµός των γνωστών ειδών, φυτών και ζώων και η προσπάθεια να διευκρινιστούν έννοιες όπως γένος, είδος. Το 1758 ο C. Linnaeus (1707-1778) αναπτύσσει τη θεωρία «∆ιώνυµη ονοµατολογία» . Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που δηµιούργησε η θεοκρατική του αντίληψη , το σύστηµα της διώνυµης ονοµατολογίας χρησιµοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται µε επιτυχία. Οι φυσιοδίφες όμως της εποχής ενεπλάκησαν σε διαμάχες χωρίς να προσφέρουν τίποτε το θετικό, μέχρι την εμφάνιση του C. Darwin (1809 - 1882).
Ο Δαρβίνος με την θεωρία του, το 1859 περί «καταγωγής των ειδών» απέδειξε ότι η προσπάθεια για φυσική κατάταξη έχει περιεχόµενο.Ακολούθησαν χρόνια με διαμάχες για να καταλήξει η επιστήμη στην σύγχρονη Συστηµατική κατάταξη. 
Η οποία θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους κλάδους της βιολογίας µια και απαιτεί γνώσεις από πολλές άλλες επιστήµες όπως Γενετική, Βιοχηµεία, Εµβρυολογία, Φυσιολογία, Ηθολογία, Παλαιοντολογία, Μαθηµατικά.
Οι συστηµατικές βαθµίδες που χρησιµοποιούνται σήμερα συνηθέστερα καλούνται κύριες συστηµατικές βαθµίδες και είναι:
Φύλο (Phylum), Οµοταξία (Class), Τάξη (Order), Οικογένεια (Family), Γένος (Genus) και Είδος (Species)
.
Αποδεκτές είναι και άλλες βαθμίδες που δεν χρησιμοποιούνται συχνά και ονομάζονται μη κύριες και οι οποίες είναι:
Βασίλειο (Kingdom), Υποφύλο (Subphylum), Υπεροµοταξία (Superclass), Υφοµοταξία (Subclass, ) Υπέρταξη (Superorder), Υπόταξη (Suborder), Υπεροικογένεια (Superfamily), Υποοικογένεια (Subfamily), Οµοιογένεια (Tribe) και Υπογένος (Subgenus).
Το γένος είναι η συστηµατική βαθµίδα που περιέχει ένα ή περισσότερα µονοφυλετικά είδη, τα οποία βρίσκονται σε συµφωνηµένη απόσταση από άλλες γειτονικές οµάδες ειδών.
Είδος είναι «µία γενετικά µονωµένη οµάδα αλληλογονιµοποιούµενων µε επιτυχία φυσικών πληθυσµών».
Η µόνη συστηµατική βαθµίδα που αναγνωρίζεται µέσα στο είδος είναι το υποείδος. 
Ο όρος «φυλή» είναι εμπορικός τίτλος και αποιοκρατικής έμπνευσης που άρχισε να χρησιµοποιείται από τα µέσα του 19ου αιώνα, σε αντικατάσταση του όρου ποικιλία.
Σήμερα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του υποείδους μόνο από αυτούς που έχουν συγκεκριμένα εμπορικά συμφέροντα.
Πηγή : Από τις παραδόσεις στο μάθημα Ζωολογίας στα Ελληνικά & ξένα Πανεπιστήμια.